dilluns, 21 de febrer del 2011

II Assemblea el proper dimecres 23 de feber de 2011

1. Memòria de les activitats de l’entitat en el darrer any 2010
− Consulta del 13 D. Activitats, resultats i valoració
− Sopar del 28 F, guarda-roba del concert de Brams
− Actes de Sant Jordi
− La Rosa de Verges
− Manifestació 10J
− Actes de l’11 de setembre
− Club de Lectura

2. Proposta d’activitats per a l’any 2011
− Activitats 2011
− Actes de Sant Jordi
− La Rosa de Verges
− Actes de l’11 de setembre
− Club de Lectura
− Jornades político-musicals

3. Pressupost de l’entitat i Balanç de situació

4. Torn obert de paraula